P1445-LE

AXIS P1455-LE 智能分析網路攝影機

尋光者 Lightfinder 2.0和鑑識等級寬動態WDR 智能優化的紅外距離達40公尺(131 ft) A […]

AXIS P1455-LE 智能分析網路攝影機 閱讀全文 »